Verklaring naar aanleiding van drie aanhoudingen in Tur-Abdin

Geachte lezer,

De Assyrisch Federatie Nederland maakt zich ernstige zorgen over de arrestaties op 9 januari van drie Assyrische burgers in Tur-Abdin, in het zuidoosten van Turkije. De Syrisch-orthodoxe priester Aho Bileçen (die het Mor Jacob klooster leidt), Josef Yar (leider van de lokale gemeenschap, i.e. mukhtar) en Musa Tastekin werden naar verluidt gearresteerd door lokale Turkse autoriteiten wegens vermeende banden met de PKK (Koerdische Arbeiderspartij). Volgens verschillende rapporten zijn deze personen beschuldigd van hulp en medeplichtigheid aan een terroristische organisatie op basis van het feit dat zij naar verluidt onderdak hebben verstrekt aan leden van de PKK. Deze arrestaties maakten deel uit van een bredere inval in het bovengenoemde gebied welke uitgevoerd zijn onder het mom van ‘zoek- & screening’. 

Bileçen, Yar en Taştekin hebben sindsdien juridische vertegenwoordiging verkregen nadat ze enkele uren werden vastgehouden. Naar verluidt worden ze vastgehouden door de politie van Mardin in afwachting van hun proces. 

Op 10 januari 2020 hebben onderzoekers van het Assyrian Policy Institue telefonisch contact gehad met Kuryakos Ergün, hoofd van de in Tur-Abdin gebaseerde Mor Gabriel Foundation. Ergün heeft bezorgdheid geuit over de arrestaties. ‘‘Deze arrestaties sturen een alarmerende boodschap naar de lokale gemeenschap’’, zei hij. ‘‘Het feit dat de autoriteiten zo ver zijn gegaan om een ​​monnik vast te houden, is zeer zorgwekkend. Het vormt een zeer gevaarlijk vooruitblik voor de toekomst.’’  Yuhanna Aktaş, president van de Mardin Assyrians Union, heeft ook zijn zorgen geuit in Ahval News en zei: ‘‘We begrijpen niet waarom een ​​priester wordt vastgehouden.’’ Ergün, die hielp bij het verkrijgen van wettelijke vertegenwoordiging, bevestigde dat Taştekin op 10 januari 2020 is vrijgelaten. Bileçen en Yar blijven opgesloten terwijl hun vertegenwoordiger actief op zoek is naar hun vrijlating. Alle drie personen beweren dat de beschuldigingen tegen hen onjuist zijn.

De PKK is een Koerdische militante en politieke organisatie die is opgericht in Turkije, maar actief is in de hele regio, waarvan de verklaarde missie is om grotere Koerdische politieke en culturele rechten in Turkije te zoeken. De PKK is al tientallen jaren betrokken bij een gewapend conflict met de Turkse staat.

Als Assyrische Federatie Nederland is het onze wens om een feitenbasis voor noodzakelijke debatten te leveren en willen wij graag politici en de media attenderen op de systematische onderdrukking van de Assyriërs in het Midden-Oosten. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland