Twee nieuwe Assyrische politici

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) feliciteert twee nieuwe politici die een Assyrische achtergrond hebben en hoge politieke ambten gaan bekleden. Zij zijn daarmee een voorbeeld voor veel kinderen met een migratieachtergrond.

De eerste is Ilan de Basso die namens de Zweedse SAP een zetel krijgt in het Europees Parlement. De Basso is een sociaaldemocraat en al lange tijd politiek actief in Zweden. Zo is hij gemeenteraadslid geweest in de gemeente Jönköping, voorzitter van de arbeidersgemeente van Jönköping, plaatsvervangend voorzitter van het partijdistrict van Jönköping en lid van het partijbestuur.

De tweede is Reem Alabali-Radovan (SPD) die is aangewezen door Olaf Scholz. Ze won een zetel bij de federale verkiezingen in 2021. Sinds 8 december 2021 is ze staatssecretaris voor Migratie, Vluchtelingen en Integratie in de Bondskanselarij. Alabali is geboren in Moskou. Haar Assyrische ouders vluchtten vanuit Irak naar Moskou en verhuisden later naar Duitsland.

Wij wensen beide politici veel succes in hun loopbaan!