Terugblik op het Politiek Café

Op zondag 7 februari 2021 organiseerde de Assyrische Federatie Nederland (AFN) een digitaal Politiek Café vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
Naast Attiya Gamri (PvdA), Malkis Jajan (VVD), Mari Ailo-Zaia (D66), Elisabet Okmen (OpenVLD) en Andreas Bakir (FvD) waren er 35 à 40 aanwezigen. De politici hadden uiteenlopende profielen, opvattingen en ideeën vanwege hun politieke ervaring op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Zij gingen met elkaar in gesprek en discussieerden over een veeltal stellingen. De Assyrische identiteit en hoe zij zich voor de Assyriërs hebben ingezet en kunnen inzetten kwam aan bod. Daarnaast bespraken zij ook actuele algemene onderwerpen; van de zorg en de economie tot aan immigratie en diversiteit. Het Politiek Café sloot af met diverse vragen uit het publiek.

Na afloop volgde een evaluatieformulier waarbij iedereen kon laten weten wat hij of zij van het evenement vond. Op de vraag wat zij van het evenement hebben geleerd antwoordden velen dat wij (gelukkig) verschillende opvattingen hebben ondanks onze gedeelde achtergrond. De deelnemers waren over het algemeen boven gemiddeld tevreden; het evenement kreeg een 4,7 op een schaal van 5. Daarnaast waren zij ervan overtuigd dat Assyrische politici een stem kunnen zijn voor de Assyriërs in Nederland.

Wij willen de kandidaten voor de Tweede Kamer succes wensen met de verkiezingscampagne, de overige politici succes wensen met hun werkzaamheden en het publiek bedanken voor hun deelname! Wij hopen in de toekomst nog meer van dergelijke evenementen te organiseren.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van bovenstaand evenement, dan zijn wij te bereiken via info@assyrischefederatie.nl