Terugblik op Assyrian Policy Institute Virtual Conference 2020

Zoals wij op 5 november hebben gecommuniceerd organiseerde Assyrian Policy Insitute een virtuele conferentie op 21 en 22 november 2020. Gedurende deze twee dagen deelden verschillende leiders, beleidsmakers, academici, pleitbezorgers en activisten hun visies, ideeën en gedachten.

Onze voorzitster sprak ook namens de Assyrische Federatie Nederland. De titel van de voordracht was ”Motivation, overcoming challenges as an organization, and ways to get involved”. Larissa richtte zich op de huidige organisatorische situatie met betrekking tot de Assyriërs in Nederland en hun bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat.
”Some of the hurdles we have in the Netherlands, is the political awareness of Assyrians and the Assyrian problems we face. We need a strong lobby that can persevere and not quit.” – Larissa Al Bazi


Indien je niet aanwezig was gedurende deze twee dagen, is er de mogelijkheid om enkele presentaties en panelsessies terug te zien middels de on-demand functie via onderstaande link:
https://www.assyrianpolicyconference.org/live