Steun de Assyrische veiligheidstroepen en creëer een veiligheidszone voor de Assyriërs!

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) heeft kennis genomen van de zestien schriftelijke vragen die zijn ingediend door Martijn van Helvert van het CDA die gericht zijn aan minister Blok van Buitenlandse Zaken [1]. Wij maakten eerder kennis met van Helvert en vertelden hem over de huidige gemoedsgesteldheid van de Assyriërs in het Midden-Oosten en hoe hij zich kan inzetten voor hen [2].

De ingediende vragen gaan over de precaire situatie in Noord-Irak waar de Assyriërs en andere minderheidsgroepen nog altijd leven en indirect slachtoffer zijn van de Turkse operaties op bolwerken van de PKK die zich tussen hen schuilhouden. Sinds juni 2020 nemen de aanvallen in Noord-Irak toe vanwege de Turkse operaties ‘Claw-Eagle’ en ‘Claw-Tiger’. Dit zijn de meest agressieve offensieven gericht op de bolwerken van de PKK in Irak sinds 2015. Operatie ‘Claw-Eagle’ richt zich op luchtcampagnes van Turkije, terwijl operatie ‘Claw-Tiger’ de aanvallen van de grondoperaties van het leger in Noord-Irak omvat. Turkije heeft de PKK in Noord-Irak consequent vervolgd zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen voor de burgerbevolking die in dezelfde gebieden woont die wordt bezet door de PKK militanten. De aanvallen vanuit de lucht vinden vaak plaats in de nabijheid van gebieden die voornamelijk worden bewoond door Assyriërs en andere minderheidsgroepen. Daarnaast brengen de aanvallen aanzienlijke risico’s met zich mee, waaronder: bedreiging van het leven van de burgers, ontheemding, traumatisering, vernietiging van eigendommen en landbouwgronden, en bedreigingen voor de bestaansmiddelen. De PKK blijft de burgerbevolking in gevaar brengen door te opereren vanuit of nabij burgergebieden en aanvallen uit te voeren op Turkije en Turkse militaire bases in de KRI [3].

De minister wordt vanwege bovenstaande gebeurtenissen bevraagd of hij op de hoogte is van een op handen zijnde aanval van Turkije in Noord-Irak, waaronder de Sinjar regio en de Nineve vlakte. Ook wordt de minister gevraagd of hij vreest dat de Assyriërs, Jezidi’s en andere religieuze en etnische minderheidsgroepen in deze regio het voornaamste slachtoffer zullen worden van deze Turkse militaire operatie, gezien het feit dat de Koerdische terreurorganisatie PKK zich hier voornamelijk schuilhoudt onder de lokale bevolking. Waarom het de Iraakse autoriteiten niet lukt om dit gebied onder controle krijgen en of het wellicht handig is om de regionale veiligheidsinstanties in het belang zijn voor het behouden van de wederopbouwprojecten die gedaan zijn op de Nineve vlakte komen ook aan bod.
De schriftelijke vragen eindigen met een oproep voor steun aan lokale veiligheidstroepen zoals die van de Assyriërs en een oproep voor een veiligheidszone voor de Assyriërs en andere minderheden in Noord-Irak, vanwege aanhoudende bedreigingen, infrastructurele verwaarlozingen en de gigantische afname van het aantal oorspronkelijke inwoners in dit gebied. Alle vragen zijn hier te lezen.

Wij – AFN – gaan ervan uit dat minister naar eer en geweten de vragen zal beantwoorden om de Assyriërs en de overige minderheidsgroepen te beschermen, omdat dit zowel de inspanningen en belangen van de Nederlandse regering als de oorspronkelijke inwoners van het Midden-Oosten dient.


[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z03174&did=2021D07030
[2] https://www.assyrischefederatie.nl/nieuws/geslaagde-online-sessie-met-martijn-van-helvert-cda/
[3] https://50f3ad00-5b28-4016-898f-6130d301c97a.filesusr.com/ugd/6ae567_d3c5240d7d174f769a71ed9443830a6a.pdf