Statement betreffende arrestatie Assyrische vrouw

Op 1 augustus 2022 werd de 19-jarige Assyriër Samira Gabi Habsono het slachtoffer van
een willekeurige arrestatie. De jonge Samira zit nu ruim drie weken vast. Noch haar familieleden,
noch haar advocaat mogen haar bezoeken of contacteren in de gevangenis in de stad Hassake, 80 km
van Qamishli.

Verschillende Assyrische organisaties, federaties en mensenrechtenactivisten van over heel de wereld
hebben recentelijk contact opgenomen met de Syrian Democratic Council en met PYD en tevergeefs
gevraagd om de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Samira Habsono of in ieder geval om de
feitelijke redenen voor haar arrestatie. “Er zijn geen aanklachten ingediend en de redenen voor haar
arrestatie blijven onduidelijk. Ondanks de gerapporteerde beschuldigingen zijn wij van mening dat de
arrestatie van Samira Hasbono politiek gemotiveerd kan zijn. Als dit het geval is, moet deze jonge
vrouw onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.” Aldus Reine Hanna, API’s executive
director. Een van de rechtsbeginselen is het recht op een eerlijk proces (artikel 14& 15 Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Dit recht is meerdere malen geschonden door de
PYD. De arrestatie van Samira is helaas niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Eerder dit jaar is op
3 juli de 36-jarige Assyrische Rasha Chamoun gearresteerd, zonder dat haar familie op de hoogte
gehouden werd van haar locatie of werd geïnformeerd over de beschuldigingen waar ze voor was
opgepakt. Deze arrestaties vormen intimidatie en bedreiging, in het bijzonder door de YPG, tegen
Assyriërs in het Noord-Oosten van Syrië.

Namens de Assyrische gemeenschap in Nederland willen wij een feitelijke basis bieden voor
noodzakelijke debatten en willen wij de aandacht van politici en de media vestigen op de
systematische onderdrukking van de Assyriërs in het Midden-Oosten als hierboven vermeld. Om dit
meer onder de aandacht te brengen willen wij u vragen om de situatie in de gaten te houden en
bespreekbaar te maken met uw netwerk.
AFN zal tevens politici en media contacteren om hen te vragen om deze willekeurige arrestatie te

belichten en hiermee druk te zetten op de PYD om Samira vrij te laten, of feitelijke redenen te geven
voor haar arrestatie en haar een eerlijk process te bieden.