Regering, erken de Assyrische genocide (Seyfo) van 1915!

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) heeft kennis genomen van de motie van Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) die tevens is ondertekend door Martijn van Helvert (CDA) die wij als AFN eerder spraken [1]. Andere medeondertekenaars zijn Karabulut (SP), van Ojik (GroenLinks), Wilders (PVV), Baudet (FvD), van der Staaij (SGP), van Otterloo (50PLUS), van Raan (PvdD), Van Kooten-Arissen en Krol. De leden roepen de regering op om de genocide die plaatsvond van 1915 te erkennen met als slachtoffers de Armenen, Assyriërs, Arameeërs en Pontische Grieken. Binnen de Assyrische gemeenschap staat de genocide nog altijd bekend als ‘Seyfo’ waarbij ongeveer 250.000 tot 275.000 slachtoffers vielen [2,3].

Sinds 22 februari 2018 erkent het parlement deze genocide wél. Dat voorstel kwam op initiatief van de ChristenUnie [4]. Echter, de regering gebruikt nog steeds termen als ‘de kwestie’ of spreekt van ‘de verschrikkelijke gebeurtenissen’. Zij ontwijkt daarmee de waarheid: er was namelijk wél sprake van een geplande én doelbewuste volkerenmoord op bovengenoemde etnische en religieuze minderheden.

Voor de AFN en de Assyrische gemeenschap is de erkenning van groot belang, omdat het voor de gemeenschappen nog altijd een open wond is. Het feit dat Nederland – net als vele andere landen – niet eens wilden erkennen dat het een volkerenmoord was, maakt het extra pijnlijk. Alleen al daarom is het belangrijk dat de Nederlandse regering zich helder uitspreekt over wat er in het verleden is gebeurd en tevens als gidsland voor velen kan functioneren.

Wij – AFN – gaan ervan uit dat de motie een meerderheid haalt in de Tweede Kamer en de regering deze niet naast zich neer zal leggen en dus tot uitvoer zal brengen.


[1] https://www.parool.nl/nederland/kamer-roept-regering-op-volmondig-armeense-genocide-te-erkennen~bf3a0be7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
[2] https://www.seyfocenter.com/english/how-many-assyrians-were-killed-in-the-assyrian-genocide/
[3] https://armenianweekly.com/2014/01/08/remembering-the-assyrian-genocide-an-interview-with-sabri-atman/
[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z03272&did=2018D06536