Rechtszaak ouderlijke Diril koppel in Zuidoost-Turkije

Beste lezer,

Middels dit bericht willen wij u informeren dat de eerste zitting van de rechtszaak van de familie Diril plaats zal vinden op 19 april 2022 om 09:00 ’s ochtends in de rechtbank in Sirnak. De zaak betreft de ontvoering van Hurmüz en Şimuni Diril, die sinds 8 januari 2020 vermist zijn, en de moord op Şimuni Diril, wiens lichaam op 20 maart 2020 gevonden werd.

Zoals u wellicht heeft vernomen, zijn Hurmüz en Şimuni Diril in januari 2020 als vermist opgegeven. Getuigen gaven aan dat Hurmüz en Şimuni zijn vastgehouden door PKK-leden. De familie had de hulp ingeroepen van de gendarmerie en veiligheidstroepen. Op 20 maart 2020 werden de overblijfselen van Şimuni Diril ontdekt door haar zoon op ongeveer 800 meter van hun huis. Volgens een forensisch medisch rapport was Şimuni Diril gemarteld, waarna ze van dichtbij is doodgeschoten. De gendarmerie deelde de familie echter mee dat het onwaarschijnlijk was dat Hurmüz en Şimuni door de PKK werden meegenomen. Tot op de dag van vandaag is er geen informatie bekend over Hurmüz Diril.

Er is geen goed onderzoek geweest naar de zaak. Het meeste bewijs in deze zaak is door familieleden aan het openbaar ministerie geleverd. Daarnaast is er een geheimhoudingsbevel van twee jaar geweest, waardoor de openbaarmaking van bepaalde informatie beperkt was tot specifieke personen. In januari 2022 aanvaardde de rechtbank uiteindelijk de claim die het openbaar ministerie had voorbereid. Het is van het grootste belang dat de familie een eerlijk proces krijgt en een gedegen onderzoek naar de vermiste zaak van hun vader, Hurmüz Diril, om dit moeilijke en gruwelijke hoofdstuk in hun leven eindelijk af te sluiten.

Namens de Assyrische gemeenschap in Nederland en de Assyriërs in Turkije willen wij een feitelijke basis bieden voor noodzakelijke debatten en willen wij de aandacht van politici en de media vestigen op de systematische onderdrukking van de Assyriërs in het Midden-Oosten als hierboven vermeld. Om een onrechtvaardige rechtszaak te voorkomen heeft de Assyrische Federatie Nederland (AFN) de Nederlandse ambassade in Turkije verzocht om een vertegenwoordiger te sturen om aanwezig te zijn bij de rechtszaak. Tevens heeft AFN de media, andere federaties en organisaties benaderd om deze zaak te belichten.

Om de familie Diril bij te staan in deze moeilijke tijden en tijdens deze rechtszaak roepen wij eenieder op om zijn politieke vertegenwoordiger op de hoogte te stellen van deze situatie en de aanstaande rechtszaak en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent deze zaak. Voor meer informatie omtrent deze zaak verwijzen wij u naar enkele bronnen op onze website.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland