Reactie inzake de uitzending van Suryoyo Sat op 3 april 2020

Geachte lezer,

1 april staat in het teken van de traditionele en het culturele nieuwjaar van de Assyriërs, Akitu, waarbij zij dit jaar 6770 inluidden in hun thuisland en over de gehele wereld. Dit jaar ging dat helaas grotendeels via de digitale weg mede door de omstandigheden omtrent COVID-19 zoals velen van ons nog steeds meemaken. 

Desondanks de huidige situatie die wij met z’n allen ervaren, waarbij het ondergeschikt maken van het eigenbelang ten gunste van het algemeen belang een groot goed voor eenieder is geworden, heeft een nieuwslezer genaamd Shabo Hanna van de Aramese zender Suryoyo Sat op 3 april een sterke stelling ingenomen waarbij hij zowel de (pre-)christelijke traditie en cultuur van de Assyriërs heeft beledigd door hun bestaansrecht te ontkennen, als dat hij hoog aangestelde geestelijkheden de maat neemt door ze de les voor te lezen. Dit doet hij door geestelijken op te roepen afstand te nemen van Akitu, het niet te erkennen en niet te vieren. Tevens benoemt hij of dit deel van de gemeenschap daadwerkelijk tot de Syrisch-orthodoxe gemeenschap behoort en niet tot de Assyrische kerk van het Oosten. Dit toont de naïviteit aan door een religieuze stroming te koppelen aan één enkele etniciteit waarbij deze denkwijze niet verder rijkt dan de eigen horizon, een horizon die eigenlijk bestaat uit de vele denominaties waartoe alle Assyriërs behoren; van de Syrisch-orthodoxe kerk als de Syrisch-katholieke kerk tot aan de Chaldeeuws-Katholieke kerk en de Assyrische Kerk van het Oosten. 

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland vindt dit een zeer afkeurenswaardige stellingname die buitengewoon verwerpelijk is omdat het elke vorm van respect als basale beschaving ontbreekt jegens de Assyriërs. Zulke dialogen verslechteren de situatie binnen de gemeenschap; ze breken fundamenten af die gebouwd dienen te worden, ze sluiten deuren waar deze juist geopend dienen te worden en het is een uitspraak die algeheel niet bijdraagt aan het debat en de progressie van onze gemeenschap.  

Wij willen zowel zijne hoogwaardige excellentie Mor Theophilus George Saliba, metropoliet van het bisdom Libanon en Tripoli, als de eerwaardige Simon Bagandi, priester van de Syrisch-orthodoxe kerk te Delbrück in Duitsland graag bedanken. Beiden staan bekend als leraar en voorbeeld voor velen, zowel binnen de Syrisch-orthodoxe kerk als erbuiten. Priester Simon Bagandi heeft publiekelijk gereageerd op het verhaal van Shabo Hanna waarbij hij het een zeer verwerpelijk verhaal noemt. 

Een verontschuldiging van Shabo Hanna of de Aramese zender Suryoyo Sat aan het adres van de Assyriërs laat heden ten dage nog altijd op zich wachten. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland