Open brief aan mevrouw Hennis-Plasschaert

Geachte mevrouw Hennis-Plasschaert,

Wij als Assyrische Federatie Nederland zijn de stem van de Assyrische christenen in Nederland en in het Midden-Oosten en naar aanleiding van de recente berichtgevingen rondom de onrust in Irak en in het bijzonder Bagdad richten wij ons tot u.

Op 8 augustus jl. was u te gast in De Nieuws BV van omroep BNNVARA [1]. In de uitzending heeft u gesproken over uw gesprekken met politieke partijen in Irak met betrekking tot de hervorming. Op politiek niveau zijn er 5 zetels van de 329 zetels gereserveerd voor de minderheden waaronder de Assyriërs [2]. In de uitzending werd echter duidelijk dat u louter gesprekken voert met de sjiitische, soennitische en Koerdische politieke partijen in Irak om de belangen van alle partijen en groeperingen te begrijpen, aan te horen en af te wegen in aanloop naar mogelijke vervroegde parlementsverkiezingen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd zonder de Assyrische partijen uit te nodigen om hun belangen af te wegen en hun standpunten aan te horen, terwijl zij als Assyrische christenen de inheemse bevolking zijn van de regio tussen de Eufraat en de Tigris, i.e. Assyrië. Door deze uitsluitingen en door het niet waarborgen van hun veiligheid is in Irak de laatste jaren het aantal Assyriërs drastisch afgenomen door vervolgingen van Islamitische Staat (IS). In 2003 leefden er nog ongeveer 2 miljoen Assyrische christenen in Irak, terwijl vandaag de dag het aantal wordt geschat tussen de 150.000 en 200.000 [3].

Er zijn veel voorbeelden te noemen van stelselmatige uitsluitingen op politiek niveau van de Assyriërs als het niet waarborgen van hun veiligheid in heel Irak door de Koerdische Regionale Overheid (KRG) en de Centrale Regering van Irak [4,5]. Het niet in gesprek gaan met de Assyrische politieke partijen of de Assyriërs is een verdere marginalisering, uitsluiting van hun politieke vertegenwoordigers en is in strijd met internationale democratische normen en mensenrechten. Het is onaanvaardbaar dat de kwestie van de zetels voor de minderheden een van de twistpunten tussen de Koerdische politieke partijen is zonder rekening te houden met de mening van de Assyrische politieke partijen.

Wij, als Assyrische Federatie Nederland verwachten van u, als hoge diplomaat, dat u spreekt met een breed representatief spectrum van groepen uit de Iraakse burgerbevolking. Hierbij vinden wij het van belang dat u de Assyrische politieke partijen betrekt bij deze vergaderingen met de Koerdische partijen. Een alternatief is hen afzonderlijk te ontmoeten en hun standpunten aan te horen, zodat alle belangen in overweging worden genomen en er geen verdere marginalisering plaatsvindt.

Wij zijn ook bereid met u het gesprek aan te gaan om bovenstaande te verduidelijken.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland

1: ‘‘VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert: ‘De situatie in Irak is explosief’.’’ De Nieuws BV, gepresenteerd door Natasja Gibbs. BNNVARA, 8 augustus 2022. Geraadpleegd van https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/15ab33a3-b197-4c5c-8067-5de24dd80f7f/2022-08-08-vn-gezant-jeanine-hennis-plasschaert-de-situatie-in-irak-is-explosief

2: Assyrian Policy Institute (2020, 2 januari). An Iraq for All: Improving the Status of Assyrians in the Iraqi Constitution. Geraadpleegd van https://50f3ad00-5b28-4016-898f-6130d301c97a.filesusr.com/ugd/6ae567_7386872bafd347d7a788e628a19c71f7.pdf

3: Kılınç, R. (2022, 22 juli). Pope’s upcoming visit brings attention to the dwindling population of Christians in Iraq. The Conversation. Geraadpleegd van https://theconversation.com/popes-upcoming-visit-brings-attention-to-the-dwindling-population-of-christians-in-iraq-152421

4: Assyrian Policy Institute (2021, 11 januari). Caught in the Crossfire: Assyrians and the Turkey-PKK Conflict in Iraq. Geraadpleegd van https://50f3ad00-5b28-4016-898f-6130d301c97a.filesusr.com/ugd/6ae567_d3c5240d7d174f769a71ed9443830a6a.pdf

5: Assyrian Policy Institute (2020, 1 juni). Contested Control: The Future of Security in Iraq’s Nineveh Plain. Geraadpleegd van https://50f3ad00-5b28-4016-898f-6130d301c97a.filesusr.com/ugd/6ae567_98f8f8912baa40949a18a3a0b717eaea.pdf