Nieuwjaarsborrel 2017

Hengelo, Zondag 8 januari 2017
Het nieuwe jaar is met positieve interesse ingeluid. De Assyrische Federatie Nederland wil graag iedereen bedanken voor de gezellige middag. Met in het bijzonder onze gasten; mevrouw Keklik Yucel, kamerlid namens de PvdA, de heer Jaco Klamer, fotograaf/journalist, onze muzikant Alias Musaki en priester Samuel Dogan van de Syrisch Orthodoxe Kerk.
Met name de steunbetuiging voor de Assyrische kwestie namens kamerlid Keklik Yucel, wordt enorm gewaardeerd.

Hengelo, Sunday January 8, 2016

The new year is ushered in with positive interest. The Assyrian Federation of the Netherlands would like to thank everyone for the great day. In particular thankful with our guests; Ms Keklik Yücel, Member of the Parliament on behalf of the Labour Party, Mr Jaco Klamer, photographer / journalist, our Assyrian musician Alias Musaki and kasha Samuel Dogan, priest of the Syrian Orthodox Church.
In particular, the statement of support for the Assyrian cause on behalf of MP Keklik Yücel, is greatly appreciated.