Kennisdeling met nieuwe Tweede Kamer over meest recente vervolgingen op de Assyriërs in het Midden-Oosten

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) feliciteert van harte de beëdiging van alle Tweede Kamerleden na een intensieve campagne in de aanloop naar 17 maart 2021. Wij hopen dat zij het ambt met veel plezier zullen voeren en u de stem mogen zijn van vele Nederlanders.

Naar aanleiding van het debat (31 mei) en de berichtgevingen rondom de reactie van mevrouw Kaag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het rapport ‘Schapen tussen de wolven’ hebben wij politici geïnformeerd – van links tot rechts – middels deze brief over de huidige situatie van de Assyriërs in het Midden-Oosten. De Assyriërs zijn een van de oudste bevolkingsgroepen en hun thuisland omvat Zuidoost-Turkije, Noordoost-Syrië, Noord-Irak en West-Iran, i.e. het noorden van het oude Mesopotamië/Assyrië. Zij zijn tevens Christen en daarom een kwetsbare groep in de met name door Islam gedomineerde landen. In de afgelopen twee decennia is het aantal Assyriërs drastisch afgenomen in het Midden-Oosten. Dit had deels te maken met de komst van IS, maar ook daarvoor werden zij gediscrimineerd, vervolgd en onderdrukt. 

Een aantal van de recente vervolgingen en onderdrukkingen in Zuidoost-Turkije omvatten het volgende: 
– De onterechte veroordeling van monnik Sefer Aho Biliçen die op 8 april 2021 is berecht tot 25 maanden gevangenschap. Onlangs is hier een artikel over geschreven door het Nederlands Dagblad en hebben wij ook een persbericht gedeeld op onze website
– Op 11 januari 2020, is een ouderlijk koppel ontvoerd door onbekende mannen. Ondertussen zijn de lichamelijke resten van de vrouw gevonden en is de man nog altijd vermist. Helaas zijn de kinderen van dit stel nog altijd aan het wachten tot ze hun vader vinden. 

In Irak zijn tevens veel problemen die de Assyriërs dagelijks ondervinden, waardoor het blijven leven op eigen grondgebied wordt bemoeilijkt. Naast discriminatie, onderdrukking en landinname in Noord-Irak, willen wij u attenderen op twee voorbeelden:
– Het afbreken van het cultureel erfgoed van de Assyriërs. Onlangs is een historische muur afgebroken die gebouwd was in 700 v.Chr. om een weg te kunnen bouwen. Dit is in lijn met vele culturele etnische zuiveringen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. 
– Bij de verkiezingen die in oktober 2021 gepland staan, mogen mensen met een Iraakse nationaliteit die zich in het buitenland bevinden niet stemmen. Dit is enorm in het nadeel van alle minderheden, omdat het aantal Assyriërs en andere minderheden in de afgelopen jaren enorm is afgenomen. Zo zijn er in Irak nu ipv bijna 2 miljoen Assyrische christenen, er nog slechts max. 200.000. Zoals u in dit rapport van Assyrian Policy Institute kunt lezen, heeft Irak 5 zetels voor minderheden. De corruptie binnen Irak is groot en de kans dat deze zetels dus in handen vallen van politici die niet onderdeel zijn van de minderheden of die omgekocht zijn, is erg groot. 

Daarnaast maken wij ons zorgen over de recente ontvoering van de Assyrische activist Husam Alkass, lid van het Assyrische mensenrechtennetwerk, in Syrië. Alkass is ontvoerd in Derik (al-Malikiyah) in Noordoost-Syrië door militieleden die zijn aangesloten bij de Koerdische Democratische Uniepartij (PYD). Volgens de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) werd Alkass aangevallen en ontvoerd op 3 juni 2021. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Alkass heeft mensenrechtenschendingen gedocumenteerd door de de facto Koerdische autoriteiten wat hem duur is komen te staan.

Middels deze brief hebben wij getracht de meest recente gebeurtenissen en de huidige situatie van de Assyriërs te belichten en politici te informeren over de nog altijd voortdurende Christenvervolging van de Assyriërs in het Midden-Oosten. Gezien hun portefeuille in de Tweede Kamer hopen wij graag met hen te zijner tijd in gesprek te kunnen gaan over wat er nodig is voor Assyriërs om in alle veiligheid op eigen grondgebied te kunnen blijven leven.