Geslaagde online sessie met Martijn van Helvert (CDA)

Op 11 januari van 19:00 tot 20:00 organiseerde de Assyrische Federatie Nederland een kort gesprek met Martijn van Helvert, Tweede Kamerlid van het CDA. Het was een mooie korte sessie van één uur waarin we geprobeerd hebben zoveel mogelijk vragen, verhalen en visies aan bod te laten komen.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn deelname en zijn de heer van Helvert dankbaar voor zijn tijd en betrokkenheid en kijken uit naar onze samenwerking in de toekomst. De heer van Helvert had het over een initiatiefnota christenvervolging genaamd ‘schapen tussen de wolven‘. Deze is hier te vinden: https://www.cda.nl/vanhelvert/nieuws/presentatie-initiatiefnota-christenvervolging. Daarnaast zijn wij van plan om de verdere samenwerking op te zoeken met Assyrian Policy Institute om meer van dit soort evenementen te faciliteren.