Europese Commissie reageert op lot Assyriërs in Turkije

Tur Abdin is een historische Assyrische regio in het zuidoosten van Turkije. Het is momenteel de thuisbasis van ongeveer 3.000 Assyriërs die tot verschillende kerkelijke denominaties behoren, met name de Syrisch-Orthodoxe kerk en de Chaldeeuws-Katholieke kerk. Sinds de jaren tachtig zijn grote aantallen Assyriërs gedwongen te emigreren als gevolg van het conflict tussen Turkije en de PKK. De acties van de Turkse autoriteiten en de activiteiten van PKK-aanhangers creëerden een intimiderende sfeer voor de overgebleven Assyriërs.

Monnik Sefer Aho Bileçen van het St. Jakobsklooster werd veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. Hij werd ervan beschuldigd hulp te hebben geboden aan aanhangers van de PKK. Dit is zowel een verdraaiing van de feiten als een ernstig onrecht en vormt een verdere aanslag op de mensenrechten in Turkije. [1]
Eerder dienden Peter van Dalen (PPE/CU), Esther de Lange (PPE/CDA), Annie Schreijer-Pierik (PPE/CDA) en Bert-Jan Ruissen (ECR/SGP) de volgende drie schriftelijke vragen:
1. Bent u op de hoogte van de situatie van en het oordeel over monnik Bileçen en van mening dat dit wederom een voorbeeld is van hoe Turkije mensenrechten schendt en de christelijke Aramese minderheid onderdrukt?
2. Zo ja, kunt u de Turkse autoriteiten om meer opheldering en informatie vragen?
3. Kunt u de Turkse autoriteiten oproepen om alle aanklachten tegen monnik Aho Sefer Bileçen in te trekken en dit proces te beëindigen?
Zij stelden dat de uitspraak van de Turkse rechtbank over de monnik een klap is voor de democratische beginselen, de mensenrechten en de bescherming van minderheden en kwetsbare groepen in Turkije. [2]
Op 26 juli ontvingen zij een brief van vicevoorzitter Josep Borrell Fontelles die hun schriftelijke vragen heeft beantwoord vanwege de gevangenisstraf van monnik Bileçen en stelde dat de regering een legitiem recht heeft om terrorisme te bestrijden. Echter, zij moet zorg dragen dat de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden daarbij worden gewaarborgd. [2]

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) hoopt dat zorgt voor acties en gesprekken die Turkije van mening doen veranderen over de behandeling van christenen en andere religieuze minderheden in het land. Zowel de Turkse staat als de PKK-functionarissen drukken namelijk regelmatig de wens uit dat de Assyrische christenen terugkeren naar hun thuisgebieden, maar dit wordt ondermijnd als zij optreden tegen onschuldigen. Stabiliteit en veiligheidsgaranties zijn essentieel voor de toekomst van de inheemse Assyrische bevolking in de getroffen gebieden.[1] https://www.kn.nl/buitenland/assyrische-monnik-krijgt-twee-jaar-celstraf-voor-christelijke-naastenliefde/
[2] https://eurofractie.sgp.nl/actueel/nieuws/turkije-aanspreken-op-onderdrukking-christenen
[3] https://www.kn.nl/nieuws/buitenland-nieuws/europese-commissie-syrisch-orthodoxen-turkije-hebben-met-vele-moeilijkheden-te-kampen/