De onrechtvaardige veroordeling van monnik Sefer Aho Bileçen

Monnik Sefer Aho Bileçen werd veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. Hij wordt ervan beschuldigd hulp te hebben geboden aan aanhangers van de PKK. Dit is zowel een verdraaiing van de feiten als een ernstig onrecht en vormt een verdere aanslag op de mensenrechten in Turkije. Vanwege het recht op beroep kan worden aangenomen dat de zaak in hoger beroep zal worden behandeld. Tot die tijd verblijft monnik Aho in het St. Jakobsklooster, omdat er momenteel geen arrestatiebevel is [1,2]

We zijn ernstig bezorgd over de aanklacht tegen monnik Sefer Aho Bileçen, die het Syrisch-orthodoxe klooster van St. Jacob leidt. Nadat het klooster volledig was verlaten, besloot de monnik het te herbouwen en een nieuw leven in te blazen, zodat het sinds 2013 weer open is. Met deze actie toonde hij de Assyriërs in de diaspora mogelijkheden van herbevolking en revitalisering en onderstreepte hij het belang van deze herkomstregio.

Hij werd beschuldigd van het verstrekken van voedsel en water aan leden van de militaire vleugel van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Hij werd formeel aangeklaagd op 16 januari 2020, maar de Turkse autoriteiten hielden de informatie achter tot 8 februari 2020. Bileçen werd op 9 januari 2020 samen met twee andere mensen gearresteerd in Tur Abdin (provincie Mardin) in het zuidoosten van Turkije. Hij ontkende de vermeende daden in hun geheel en te allen tijde. Al lange tijd worden Assyrische mensenrechtenactivisten en burgers herhaaldelijk zonder bewijs gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en banden met de PKK [3].

Tur Abdin is een historische Assyrische regio in het zuidoosten van Turkije. Het is momenteel de thuisbasis van ongeveer 3.000 Assyriërs die tot verschillende kerkelijke denominaties behoren, met name de Syrisch-Orthodoxe kerk en de Chaldeeuws-Katholieke kerk. Als gevolg van het conflict tussen Turkije en de PKK sinds de jaren tachtig zijn grote aantallen Assyriërs gedwongen te emigreren. De acties van de Turkse autoriteiten en de activiteiten van PKK-aanhangers creëerden een intimiderende sfeer voor de overgebleven Assyriërs.

We roepen de Turkse autoriteiten op om de veroordeling ongedaan te maken en alle aanklachten tegen monnik Sefer Aho Bileçen in te trekken. De betrokkenheid van de aanhangers van de PKK in de nederzettingsgebieden van de Assyriërs moet volledig worden stopgezet. Zowel de Turkse staat als de PKK-functionarissen drukken regelmatig de wens uit dat de Assyrische christenen terugkeren naar hun thuisgebieden, maar dit wordt ondermijnd als zij optreden tegen onschuldigen. Stabiliteit en veiligheidsgaranties zijn essentieel voor de toekomst van de inheemse Assyrische bevolking in de getroffen gebieden.


[1] https://medyanews.net/assyrian-priest-sefer-aho-bilecen-sentenced-to-two-years-imprisonment-in-turkey/
[2] https://palnws.be/2021/04/syrisch-orthodoxe-priester-veroordeeld-in-turkije/
[3] https://palnws.be/2020/09/proces-tegen-christelijke-monnik-priester-aho-gaat-verder-in-turkije/