Brief inzake het geweld vanuit de overheid op vreedzame Assyrische protestanten op zaterdag 13 november 2021

Geachte lezer,

Middels deze brief willen wij uw aandacht vragen voor de gewelddadige aanval op vreedzame Assyrische protestanten in het Simele district (provincie Dohuk) in de Koerdische regio in Noord-Irak van afgelopen zaterdag.

Assyriërs van de stad Sheyuz waren afgelopen zaterdag de straat opgegaan om op vreedzame wijze de lokale overheid om aandacht te vragen voor de volgende drie punten:
– De Assyrische protestanten vroegen om asfaltering van de straten. In andere dorpen zijn andere straten geasfalteerd en de Assyriërs worden zo belemmerd in hun dagelijks leven door een slechte infrastructuur. 
– Het dorp heeft veel ontheemde vluchtelingen opgevangen, waaronder circa 400 yezidi’s, voor wie zij de afgelopen jaren zorg hebben gedragen. De gebieden waar deze mensen van gevlucht zijn, zijn ondertussen alweer 4 jaar bevrijd. De protestanten vroegen of de overheid deze vluchtelingen wilden ondersteunen in het terugkeren naar hun eigen gebieden en woningen. Het langdurige verblijf van deze vluchtelingen heeft namelijk consequenties voor de hulpbronnen en het levensonderhoud van de inwoners. 
– Als laatst vroegen ze om de wet na te leven, door te voorkomen dat families zonder Assyrische afkomst zich in het dorp zouden vestigen. 

Toen zij de straat op gingen om deze punten onder de aandacht te brengen, kwam de lokale overheid ze tegemoet met 100 gewapende mannen. Agressie tegen Assyriërs is een fenomeen dat de laatste tijd vaker voorkomt in de provincie Dohuk. Er wordt ingezet op beïnvloeding van demografische veranderingen en protesten worden op gewelddadige wijze ten einde geroepen. 
Als Assyrische Federatie van Nederland maken wij ons ernstig zorgen om de stand van zaken en de toekomst van de drastisch verminderde aantallen Assyriërs in Noord-Irak. Wij roepen daarom de lokale, nationale en internationale autoriteiten op om in te grijpen en de mensenrechten van de Assyriërs als inwoners, maar vooral als inheemse bevolking, te respecteren.

Als Assyrische Federatie Nederland is het onze wens om een feitenbasis voor noodzakelijke debatten te leveren en willen wij graag politici en de media attenderen op de systematische onderdrukking van de Assyriërs in het Midden-Oosten. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Assyrische Federatie Nederland

Bronnen:
https://www.zowaa.org/%E2%80%8Eالنائب-فريد-يعقوب-الحكومة-المحلية-ف/#.YZLLgS-iFQI