Assyrische Martelarendag 2021

ܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܬܘܪܝܐ
Vandaag branden wij een kaars voor alle omgekomen Assyrische slachtoffers uit onze recente geschiedenis. Wij herdenken en staan stil bij de levens die verloren zijn gegaan tijdens de strijd voor ons bestaan.
Vandaag hebben wij samen met Stichting Assyrië Nederland en Assyrische Jongeren Bijeen verschillende verhalen en getuigenissen verzameld van Tur-Abdin en Hakkari tot aan Khabur, Simele en Bagdad.

#AssyrianMartyrsDay #August7 #Assyrians #Assyria #MiddleEast #Christians #ChristianPersecution