Coalitie Assyrische partijen Irak vraagt om zelfbestuur in de Nineveh vlakte

Assyrië (Noord-Irak), Arbaello, Ankawa district. Maart 2017

De Assyrische organisaties in Assyrië, hedendaagse Noord-Irak hebben een persconferentie gehouden in Arbaello ( Erbil ), Ankawa district.

De leiders van de Assyrische organisaties, in al haar religieuze denominaties, hebben een gezamenlijke memorandum ondertekend met betrekking tot de nationalistische doelen en eisen van het Assyrische volk. Deze overeenkomst is geadresseerd aan de Iraakse Minister-President, de Iraakse President en de voorzitter van het Iraakse Parlement.

De persconferentie werd gehouden vanwege de noodzaak om te reageren op de huidige situatie in Irak en om de boodschap en eisen van de Assyriërs in Irak, met inbegrip van het door de Koerden geregeerd (bezet) gebied, via de vertegenwoordigers te verenigen. Nadat de Assyriërs voortdurend zijn onderworpen aan gecoördineerde aanvallen, meest recentelijk met de bezetting van Assyrische gebieden in Mosul en de Nineveh Vlakte door IS, hebben alle Assyrische partijen, ongeacht de religieuze denominatie, besloten om een coalitie te vormen met betrekking tot het voortbestaan van het Assyrische volk in de Nineveh Vlakte. In de verklaring wordt een beroep gedaan op de Iraakse president, de Iraakse minister-president en de voorzitter van het Iraakse parlement en ook op de Koerdistan Regio Irak (KRG) om het vertrouwen op een betere toekomst, alsmede de samenwerkingsverband met de verschillende partijen te versterken en de geest van solidariteit te herkennen. De conferentie dringt aan op de activering van Resolutie No. 16, uitgegeven door de Iraakse Raad van Ministers tijdens zijn zitting van 21 januari 2014, waarin de oprichting van de Nineveh Vlakte provincie wordt bevoegd en de ontwikkeling van de wettelijke en administratieve procedures, die nodig zijn om de Resolutie in werking te stellen, te activeren.

Tevens werd er tijdens de conferentie een beroep gedaan op de VN-Veiligheidsraad om een ​​beslissing te nemen inzake de minderheden van de Nineveh vlakte te beschermen. Daarnaast werd er een beroep gedaan op een VN-missie in Irak (UNAMI) om het recht voor de veiligheidssituatie en de wederopbouw te versterken en te monitoren om zodoende het land van exploitatie door derden te beschermen. Dit alles met het oog op het voorkomen van het opleggen van de hegemonische beleid in de Nineveh Vlakte, door middel van het vestigen van waarnemers, die dit doel kunnen waarborgen. Gezien het feit dat de Nineveh Vlakte het mikpunt is geweest, en nog steeds is, van een conflict tussen de Regionale Regering van Koerdistan en de Centrale Regering alsmede de sektarische conflicten binnen de Iraakse samenleving en het negeren van de wil van de bevolking in het vormgeven van de toekomst van de regio, eisen de gezamenlijke organisaties, dat de mensen van de Nineveh vlakte het recht hebben om hun eigen toekomst te bepalen en dat ze vrij zijn van de druk van externe groepen en dat zij het grondwettelijke recht om hun gebied te beheren en te beschermen worden toegekend.

Met betrekking tot de problematiek rondom de gebieden bezet door de Koerden, wordt er benadrukt op de noodzaak om illegale landonteigening te beëindigen en het onmiddellijk bieden van oplossingen voor gebieden die al getroffen zijn. Daarnaast wordt beroep gedaan op het invoeren van artikel 35 in de definitieve versie van de Grondwet in de regio, die de Assyriërs het recht op autonomie garandeert in de gebieden waar de Assyriërs een meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen.