Bestuur

Larissa

Voorzitter

Sinds april 2020 ben ik voorzitter van de Assyrische Federatie Nederland. In het dagelijks leven ben ik bezig met mijn master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente en mijn vele hobby’s. Hiervoor heb ik zes jaar in het voortgezetonderwijs gewerkt als docent maatschappijleer en geschiedenis. Mijn liefde voor geschiedenis hangt samen met mijn Assyrische identiteit en heeft zich al op jonge leeftijd ontwikkeld tot mijn passie. Assyriër zijn is voor mij niet alleen het erkennen van de geschiedenis en culturele erfgoed, maar ook de verbondenheid met Assyriërs over heel de wereld. Wij zijn een van de oudste volken met een grote diaspora en als onderdeel van die diaspora wil ik graag een bijdrage leveren aan de Assyrische gemeenschap.

Als voorzitter leid ik de vergaderingen en houd ik me daarnaast bezig met de coördinatie en vertegenwoordiging van de federatie.

Emanuël

Secretaris

Sinds 2019 ben ik algemeen bestuurslid geworden van de Assyrische Federatie Nederland omdat ik vond dat er bepaalde zaken verbeterd konden worden, zowel interne zaken als de externe vertegenwoordiging. Daarnaast ben ik van mening dat het belangrijk is om iets terug te doen voor de gemeenschap en haar stem te laten horen binnen de diaspora omtrent haar huidige situatie in Nederland als in het Midden-Oosten middels verschillende wegen. De Assyrische Federatie Nederland leek mij de geschikte plek om deze ambities te realiseren.

Op dit moment ben ik secretaris en mijn voornaamste taak is de interne en externe verslaggeving van de federatie. Ook onderhoud ik contact met onze partners in de politiek en de media, Assyrische stichtingen en verenigingen en andere Assyrische federaties in het buitenland. Daarnaast benader ik ook onze adviesgroep die uit oudleden en betrokkenen bestaat voor alternatieve inzichten en opgedane ervaringen. Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het monitoren van de vervolgacties behoort ook tot mijn taken.

Robert

Penningmeester

Zoals vele Assyrische kinderen in westerse landen worstelde ik vroeger met enerzijds onze traditie behouden en anderzijds de Nederlandse gewoontes te volgen. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik mij aangetrokken voelde om meer te leren over mijn Assyrische identiteit. Zo maakte ik in 2013 voor het eerst een reis naar mijn thuisland. Het was erg bijzonder om mij eindelijk thuis te voelen, omringd met mijn eigen volk, cultuur en geschiedenis. Natuurlijk volgden er hierdoor jaarlijkse reisjes naar mijn thuisland. Hierna ben ik meer onderzoek gaan doen naar de geschiedenis en heb ik de drang gekregen om de Assyrische jongeren in Nederland samen te laten komen. Zo ben ik begonnen met een Facebook-groep voor Assyrische jongeren waarbij uitjes worden gepland. Hoewel ik het geweldig vind om de Nederlandse Assyrische jongeren bijeen te brengen, is dit voor mij niet voldoende. Zodoende ben ik sinds 2017 tevens bestuurslid van de Assyrische Federatie Nederland. Hierbij streef ik om de Assyriërs in hun thuisland zoveel mogelijk te helpen door op te komen voor hun mensenrechten die nu in het geding zijn zodat ze eerlijk worden behandeld. Het doel is om daarnaast alle Assyriërs in Nederland samen te brengen, zodat onze mooie cultuur, traditie, taal en geschiedenis voort mag blijven bestaan.

Randa

Bestuurslid

Ik ben 24 jaar en woonachtig in Den Haag. In het dagelijks leven ben ik student en zit in het derde jaar van de opleiding Social Work. Ik ben algemeen lid geworden van Assyrische Federatie Nederland omdat ik graag iets wilde beteken en een bijdrage wilde leveren aan de Assyrische gemeenschap. Daarnaast wil ik ook graag de Assyrische cultuur meer tentoonstellen en waarborgen. Ik ben al meer dan een jaar lid van de federatie en ik heb al veel geleerd over de problemen die onze gemeenschap ondervindt in het Midden-Oosten. Ik hoop dat we in de toekomst samen als volk actiever zullen worden en meer onze stem laten horen.

Daniel

Bestuurslid

Ik ben 37 jaar, geboren in Nunspeet en op driejarige leeftijd verhuisd naar Enschede waar ik nog steeds werk en woon. In het dagelijkse leven werk ik als Grafisch Vormgever en Developer bij een Facilitair Klantcontactcenter. Op mijn 18e ben ik pas in aanraking gekomen met Assyrische verenigingen en sindsdien probeer ik altijd mijn steentje bij te dragen aan de Assyrische zaak. In het verleden ben ik lid en bestuurslid geweest van de Assyrische Jongeren Federatie Nederland en heb ik diverse bijeenkomsten bijgewoond van andere Assyrische organisaties in Europa. Sinds een aantal jaar ben ik ook lid van de Assyrische Federatie Nederland. Ik vind het belangrijk om samen te werken met andere Assyrische organisaties of mensen om ons volk in het Midden-Oosten en de diaspora te ondersteunen.