Geschiedenis

Ongeveer 40.000 Assyriërs wonen in Nederland en de Assyrische beweging heeft lange tijd een politiek vacuüm gekend. Dit leidde tot de vraag naar een landelijke federatie voor stichtingen en verenigingen om zich in te spannen voor samenwerking die Assyrische kwesties naar een hoger niveau kan tillen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Als gevolg hiervan is er een bijeenkomst in Hengelo georganiseerd op 3 juli 2016 met 35 vertegenwoordigers van Assyrische verenigingen en organisaties in Nederland. Enkele organisaties die aanwezig en tevens de initiatiefnemers waren voor de oprichting van de Assyrische Federatie Nederland waren Assyrian Dutch Society, Stichting Assyrië Nederland en Assyrian Aid Society.

Het eerste bestuur dat aantrad in april 2016 werd geleid door Attiya Gamri als voorzitter, Shlimon Hadad als secretaris en Sabri Gabriel als penningmeester.

Dit nieuw bestuur van de Assyrische Federatie Nederland heeft het parlement in Den Haag bewust gemaakt van de moeilijkheden en misbruiken waarmee de Assyriërs binnen de Koerdische Regionale Overheid worden geconfronteerd, evenals de situatie van interne verdreven Assyriërs. De Commissie Buitenlandse Zaken werkt actief aan kwesties die verband houden met Noord-Irak, maar haar leden wisten te weinig over de omstandigheden van de Assyriërs binnen de Koerdische Regionale Overheid en hebben toentertijd geen Assyrische parlementsleden ontmoet tijdens hun bezoek aan Erbil. Om deze reden had de Assyrische Federatie Nederland de Assyrische leden van het Koerdische parlement uitgenodigd om naar Nederland te komen zodat zij het gesprek kunnen aangaan met hun Nederlandse collega’s inzake de situatie van de Assyriërs en de inbeslagname van hun land.