De Federatie

De Assyrische Federatie Nederland (AFN) is onderdeel van de Assyrische Confederatie van Europa (ACE). AFN heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de Assyriërs in Nederland, te weten individuen, verenigingen en stichtingen, die zich sterk maken voor de Assyrische gemeenschap in Nederland, daaronder begrepen het versterken van de sociaal-economische positie van de Assyriërs in Nederland, het leveren van een bijdrage aan de emancipatie en integratie van de Assyriërs in Nederland en het beleven van de Assyrische cultuur, in de ruimste betekenis en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. AFN streeft er bij het bereiken van haar doelstellingen naar om samen met haar leden (individuen, verenigingen en stichtingen) activiteiten te organiseren voor haar leden en hun achterban.
 
Door lid te worden kunnen wij veel voor de Assyriërs in Nederland betekenen, maar niet alleen in Nederland maar ook in Assyrië. Zo trachten wij het vertegenwoordigen van de Assyriërs in de politiek en de media. Daarnaast spant AFN zich in voor democratie en gelijke rechten in het Midden-Oosten. 

Alle leden hebben het recht om te stemmen tijdens onze jaarlijkse vergadering en kunnen daarnaast meehelpen met onze activiteiten.