Over ons

De Assyrische Federatie Nederland is een overkoepelende organsatie van de Assyrische gemeenschap in Nederland. De Assyrische Federatie Nederland houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Nederlandse Assyriërs, het Assyrisch vraagstuk en hun vaderland Assyrië. Daarnaast worden op de website: nieuws, artikelen, interviews en video’s met betrekking tot het culturele erfgoed en politieke onderwerpen gepubliceerd.

Door lid te worden, kunnen wij veel voor de Assyrische mensen in Nederland betekenen. Niet alleen in Nederland maar ook in Assyrië. Alle leden hebben het recht om te stemmen tijdens onze jaarlijkse vergadering en kunnen of zelf organiseren of meehelpen met onze activiteiten.