Koerdische agressie in Khabour

 

English below

Breaking: De Koerdische YPG in collaboratie met de Syriac Union doen pogingen om de checkpoints in Khabour over te nemen van de Assyriërs!!

In een eerder stadium heeft de Koerdische YPG vluchtelingen uit Afrin, van Koerdische afkomst, in Tel Nasri ( Assyrisch dorp ) onder gebracht. Nu proberen ze samen met de Syriac Union ( Dowronoye ) de Assyriërs verder onder druk te zetten om het Khabour district te koerdidiceren d.m.v. de checkpoints over te nemen van de Assyriërs en meer Koerden onder te brengen in de dorpen van Khabour. De Khabour Guards, een Assyrische eenheid,  die de veiligheid in Khabour probeert te waarborgen probeert met zeer veel moeite de checkpoints te behouden voor de Assyriërs.

English:

The Kurdish YPG in collaboration with the Syriac Union are trying to take over the checkpoints in Khabour from the Assyrians !!

At an earlier stage, the Kurdish YPG brought refugees from Afrin, of Kurdish origin, to Tel Nasri, an Assyrian village. Now they are trying, together with the Syriac Union (Dowronoye), to pressurize the Assyrians to Kurdify the Khabour district by means of to take over the checkpoints from the Assyrians and to shelter more Kurds in the villages of Khabour. The Khabour Guards, an Assyrian unit, who tries to guarantee security in Khabour, is struggling with great difficulty to keep the checkpoints save for the Assyrians.

Bron: Gozarto Protection Force