Assyrische Federatie in gesprek met Kamerleden.

Den Haag, maandag 17 juli 2017

De Assyrische Federatie is in gesprek gegaan met de kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Sadet Karabulut (SP). Er is aandacht gevraagd voor situatie van de Assyriërs in de Nineveh-Vlakte en de confiscatie van de kerken en eigendommen van de Syrisch-Orthodoxe kerk in de regio Mardin, Turkije;

Gesprek met Han ten Broeke (VVD)

De Assyriërs in de Nineveh-Vlakte willen graag dat de Peshmerga zich terugtrekt uit hun provincie nu IS is verdreven. De soldaten van de KRG weigeren zich terug te trekken en wij krijgen zelfs verontrustende berichten binnen, dat de soldaten zich schuldig maken aan onderdrukking en intimidatie van de bewoners in het gebied.

Volgens Han ten Broeke is het nu aan de KRG en de Peshmerga om te bewijzen of zij wel beter zullen omgaan met de niet-islamitische volkeren in het gebied. De KRG wordt door veel landen in de EU gesteund. Ze worden zelfs als cruciaal beschouwd in de strijd tegen IS. Daarom volgt de VVD de KRG nauwgezet in hun omgang met en de behandeling van de Assyriërs en andere etnische minderheden in de Nineveh-Vlakte.

Daarnaast is Han ten Broeke geïnformeerd over de confiscaties van Syrisch-Orthodoxe eigendommen in Mardin door de Turkse Overheid. In dit geval geeft de heer ten Broeke aan weinig te kunnen doen vanwege de verslechterde betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Hij geeft aan graag op de hoogte te blijven van de situatie.

Gesprek met Sadet Karabulut (SP)

Vertegenwoordigers van de Assyrische Federatie Nederland zijn maandag ook in gesprek geweest met Sadet Karabulut van de SP.

Respect voor Assyriërs in hun eigen land moet geëist worden. Volgens mevrouw Karabulut heeft ieder volk het recht om zichzelf te kunnen regeren en zijn eigen lot te bepalen.

Volgens mevrouw Karabulut is het ontoelaatbaar dat de kerken door de Turkse overheid zijn geconfisceerd. Ze heeft aangegeven de situatie te zullen volgen.